1.از هر کدام از مواد فوق به میزان دلخواه استفاده کنید.
2.همه مواد را با هم مخلوط کنید و نمک و فلفل بزنید.
3. سس ادویه دار و سرکه به آن بزنید و مخلوط کنید.
4.برای تزئین از جعفری استفاده کنید.