پوست سيب ها را کنده، هسته اش را گرفته، آن را به ورقه هاي نازک بريده، در قابلمه بريزيد. سپس کره، شراب سفيد و شکر و وانيل به آن افزوده بگذاريد بپزد در حين پختن، متصل هم بزنيد تا ته نگيرد. سپس در ظرف مناسب مي ريزيم و نگه‌داري مي كنيم.