آب ليمو را گرفته, دانه به را شسته و همراه آب روي حرارت ملايم بجوشانيد تا حجم آب به سه پيمانه برسد. سپس آن را در صافي دانه ريز ريخته و صاف كنيد. انگور را چرخ كنيد، آب‌ليمو را با سه پيمانه آب به آن اضافه كنيد و سي دقيقه روي حرارت تند بگذاريد، سپس صاف كنيد. آب انگور را با ملاقه در ديگ بريزيد و روي حرارت تند بجوشانيد تا حجم آن به نصف برسد.
شكر را اضافه كنيد و پانزده الي بيست دقيقه روي حرارت تند هم بزنيد سپس از روي حرارت برداريد. پس از سرد شدن دو الي سه بار آن را هم بزنيد.