همه مواد را در پارچ دستگاه مخلوط‌کن بریزید و دستگاه را روشن کنید تا با یکدیگر مخلوط شوند. آن‌گاه نوشیدنی را در 4 لیوان مناسب بریزید تا برای پذیرایی آماده شود.