1. سيب‌زميني را آب‌پز كرده و پوست مي‌گيريم. به صورت مكعبي درشت در مي‌آوريم و فلفل دلمه‌اي را بعد از تميز كردن مكعبي خرد مي‌كنيم.
2. پيازچه را درشت خرد مي‌كنيم و تابه را با روغن گرم مي‌كنيم و پيازچه را به مدت 2 دقيقه نرم ميكنيم.
3. فلفل‌ها را اضافه مي‌كنيم و سيب‌زميني را اضافه مي‌كنيم و تفت مي‌دهيم.