1.دمای فر را در 400 درجه تنظیم می کنیم سیب زمینی را در تابه بمدت 1 ساعت در ان می گذاریم.
2. پنیر و 4 مواد دیگر را با هم مخلوط می کنیم و در آرد می ریزیم و انرا روی سیب زمینی داغ می ریزیم
3. خمیر را به 4 قسمت مساوی تقسیم، کرده و روی انرا آرد می پاشیم مخلوط را در خمیر می ریزیم و انرا رول می کنیم و در ورق پخت می گذاریم.
4. کوفته را در آب جوش بمدت 3 دقیقه می پزیم.