4.1 مواد اول را با هم ترکیب می کنیم
2.فیله را در مخلوط دوغ غوطه ور می کنیم
3.تکه های سیب زمینی را در کره سرخ می کنیم ماهی، را بان اضافه می کنیم تا زمانی که کاملا پخته شود و با قاچ لیمو انرا سرو می کنیم.