1.سیب زمینی را می پزیم حبوبات و تخم مرغ، را به ان اضافه می کنیم سیب زمینی و تخم مرغ را برش می زنیم.
2. فلفل دلمه ای قرمز، مواد دیگر و سیر را به مخلوط سیب زمینی اضافه می کنیم و با ماهی تن و تخم مرغ انرا تزیین می کنیم.