1. والک‌ها را پاک کرده بشویید سپس درشت خرد کنید.
2. برنج را شسته و 4-3 ساعت در آب و نمک خیس دهید سپس به همراه والک در آب جوش ریخته و برنج را آبکش کنید.
3. این برنج را مثل پلوهای مخلوط دیگر دم کنید و موقع سرو با نیمرو میل کنید.
4. می‌توانید این پلو را نیز با ماهیچه گوسفندی سرو نمایید.