1. نودالیت را مثل دستور روی جلد آماده کنید.
2. مرغ و نوارهای باریک و بلند بریده شده از هویج و خیار را باکره بادام زمینی و سس سویا خوب مخلوط کرده و سرو نمایید.