1.پوست خیار را گرفته و برش دهید.
2.در کاسه ای پوست لیمو، آب لیمو ، خامه و فلفل را مخلوط کنید.
3.روی هر خیار ، مقدار ی ماهی و سپس از مخلوط خامه را قرار دهید.
به همراه چاشنی سرو کنید.