1.کلیه مواد را با هم مخلوط کرده .
2.نودل را جوشانده و آبکش کرده و اضافه می‌کنیم. نوش جان