1. نه ماده اول را در کاسه‌ای با هم مخلوط کنید.
2. در آن را بگذاريد و سس را در یخچال قرار دهید.
3. به هر دو طرف ماهی سس بزنید.
4. در روغن داغ شده، سرخ کنید.