1. تمامی موادر را در ظرف ریخته.
2.سوپ الیت را با 2 لیوان آب مخلوط کرده اضافه می‌کنیم.
3. نودل را در آخر ریخته و 10 دقیقه بعد آماده سرو می‌شود.