1- ابتدا مواد اولیه سس سالاد را با هم ترکیب کرده و خوب مخلوط میکنیم.
2-سپس مواد اولیه سالاد را خرد کنید .
3- مواد سالاد را به سس آغشته کرده و آن را در ظرفی مناسب سرو میکنید.