1. برنج را کاملا پخته و آبکش کرده تمامی مواد را اضافه کرده و نوش جان کنید.