شیر نارگیل و آب رو با هم مخلوط کنید. شکر و آرد ذرت رو اضافه کنید و روی حرارت بذارید تا مخلوط غلیظ و صافی بدست بیاد.