دسر وانيلي الیت رو آماده كنيد و به چند ظرف تقسيمش كنيد و بهش رنگ خوراكي اضافه كنيد.
حالا توي ظرفي كه مي‌خوايد پودينگتون سرو بشه، لايه لايه از هر رنگي بريزيد.
در آخر هم يك روكش با خامه، روي پودينگتون بكشيد و با هر چيزي كه دوست داشتيد روش رو تزئين كنيد.