1. ماهي را بشوييد و در پارچه حریر بپيچيد.
2. روي ماهي را از دو طرف وردنه بكشيد و پارچه را برداريد.2
3. شكم ماهي را باز كرده داخل آن را خالي كنيد، سپس از دو طرف اسكلت ماهي را به راحتي جدا كنيد.
4. ماهي را دو تكه كرده سر و دم آن را جدا كنيد.
5. هر قطعه را به عرض 2 بند انگشت خرد كرده و 1 ساعت در آب‌ليمو نمك و عصاره زعفران الیت بخوابانيد.
6. با دستمال كاغذي آشپزخانه هر قطعه را خشك كنيد.
7. كره را آب كنيد.
8. چيپس‌ها و كرانچي را پودر و با جعفري مخلوط كنيد.
9. هر قطعه از ماهي را ابتدا در كره و سپس در پودر چيپس بغلتانيد و مواد را روي آن فشار دهيد تا از ماهي جدا نشوند.
10. ماهي‌ها را در فر با حرارت 180 درجه سانتيگراد يا 350 درجه فارنهايت به مدت 25 تا 30 دقيقه بپزيد.


* براي تهيه سس همه مواد را با هم مخلوط كرده و همراه با ماهي چيپسي سرو كنيد.