6 ماده اول را با هم ترکیب کرده و به مقدار دلخواه نمک و فلفل به آن اضافه کنید.و آن را کناری بگذارید.
باقی نمک و فلفل را به طور مساوی به ماهی ها بزنید ، ماهی ها را با اسپری آشپزی بپوشانید و در تابه بپزید تا زمانیکه کاملا پخته شوند .
ماهی ها را با مخلوط بادام کنار گذاشته شده سرو کنید.