ماهی ها را با توجه به دستور روی بسته آن بپزید و قطعه قطعه کنید.
در همین حال فتوچینی پخته شده را با سبزیجات و سس آلفردو مخلوط کنید.
آن را به همراه ماهی و پنیر پارمسان و فلفل سیاه سرو کنید.