گریل را آماده کنید.
8 ماده اول را با هم مخلوط کرده و به همراه فیله ها در یک کیسه زیپ دار ریخته و خوب تکان دهید.بعد از مدتی ماهی ها را بیرون آورده و در تابه پوشیده به اسپری آشپزی قرار دهید.ماهی ها را به همرا برشهای لیمو ترش گریل کنید تا زمانیکه ماهی ها پخته شوند. سپس به همراه لیمو سرو کنید.