1. سیب‌های رسیده بی‌لک را نازک پوست گرفته هسته‌اش را در آورده آب تمیز در ظرف ریخته.
2. قطعات سیب را با یک استکان آب‌لیمو در آن بریزید و شکر را رویش ریخته ، روی آتش ملایم بار کنید تا قوام بیاید.
3. همین‌که قوام آمد، گلاب به آن زده دو سه جوش که خورد بردارید و در ظرف بریزید.