گریل را آماده کنید.
5 ماده اول را در یک کاسه کوچک به خوبی ترکیب کنید.
به ماهی نمک و فلفل بزنید سپس از مخلوط درست کرده نیز روی ماهی ها بریزید ودر سینی پوشیده به اسپری آشپزی گذاشته و گریل کنید.تا زمانیکه ماهی ها پخته شوند.