تابه پوشیده به اسپری آشپزی را روی حرارت بگذارید.به 2 تا از فیله ها ماهی نمک و فلفل بزنید سپس هر دو طرف آن را به مدت 2 دقیقه در تابه سرخ کنید .ماهی ها را از تابه بیرون آورده و گرم نگه دارید.با حوله کاغذی تابه را پاک کنید و مجددا اسپری آشپزی به آن بزنید. و همین کار را برای دو فیله دیگر انجام دهید.
سس مایونز و 5 ماده دیگر را در ظرفی با هم ترکیب کنید و با فیله ها سرو نمایید.