8ماده اول را با هم مخلوط کنید و در کیسه زیپ دار بریزید سپس ماهی ها را به آن اضافه کنید و 20 دقیقه در یخچال بگذارید.ماهی را از یخچال بیرون آورید.
گریل را آماده کنید.
ماهی ها را در سینی پوشیده به اسپری آشپزی گذاشته و 7 دقیقه گریل کنید.به همراه ماکارونی و برشهای لیمو و مارچوبه سرو نمایید.