فر را در دمای 400 درجه قرار دهید.
4 ماده اول را با هم ترکیب کرده و روی ماهی ها بمالید.ماهی ها را در سینی آغشته به اسپری آشپزی گذاشته و یک ربع در فر بگذارید.
کره و کنسرو چیپاتل را با هم مخلوط کنید روی ماهی های پخته شده بزنید و با قاچ لیمو در کنار آن ها سرو نمایید.