برای تهیه سس، 5 ماده اول را در یک کاسه کوچک با هم ترکیب کنید.
برای آماده کردن ماهی، تابه های نچسب مخصوص ( آغشته به اسپری آشپزی ) را روی حرارت متوسط گذاشته بعد از آنکه به ماهی ها را نمک و فلفل زدید آنها را در تابه قرار داده و هر دو طرف ماهی را در آن بپزید.سپس با سس درست کرده سرونمایید.