به ماهی مقداری نمک و فلفل بزنید.سپس آن را شسته و خشک کنید. پیاز و سیر را به همراه زرد چوبه، ادویه، فلفل و گشنیز خرد شدهدر یک ظرف مخلوط کرده و کمی سرخ کنید.
بعد از ۱۰ دقیقه، آب تمبرهندی را به آن اضافه کرده و پس از ۲ تا ۳ دقیقه ظرف را از روی حرارت بر می دارید.
مواد فوق را داخل شکم ماهی قرار داده و آن را با نخ ببندید.
– در یک ظرف مقداری آرد و زرد چوبه ریخته و ماهی را آرام در آن بغلطانید . سپس ماهی را در ماهیتابه سرخ کرده تا هر دو طرف آن طلایی شود.