ماست را از صافی عبور دهید تا آب آن گرفته شود سپس ماست سفت شده را به مدت 2 ساعت در یخچال قرار دهید.
خیار، نعناع، سیر و نمک و فلفل را به ماست اضافه کنید.
گریل را آماده کنید به ماهی ها نمک و فلفل زده وهر طرف آن را 4-5 دقیقه گریل کنید.به همراه سس نعناع سرو نمایید.