1. جداگانه آب هويج و آب پرتقال را تهيه مي‌كنيم.
2. تمامي مواد فراپه را داخل پارچ مي‌ريزيم و مخلوط مي‌كنيم تا يخ‌ها خردشده و فراپه يك‌دست شود.
3. سپس آن را داخل ليوان‌هاي كوچك تقسيم كرده و با پرتقال تزيين و سرو مي‌كنيم.