تابه نچسب پوشیده به اسپری آشپزی را روی حرارت متوسط داغ کنید . به ماهی ها مقداری نمک و فلفل زده و حدود 10 الی 12 دقیقه سرخ کنید یا تا زمانیکه ماهی ها پخته شوند.
ماست و بقیه مواد دیگر را در یک کاسه کوچک مخلوط کنید. و به همراه سالاد کلم و ماهی ها در داخل نلن هلی ذرت قرار دهید.