ماهی ها را به 4 تکه مساوی تقسیم کنید . روغن را در تابه داغ کرده و ماهی ها را یک دقیقه در آن بپزید . به آرامی آب و 4 ماده دیگر را نیز اضافه کنید وقتی آب جوشید حرارت را کم کرده درب آن را تا زمانیکه ماهیها پخته شدند بگذارید.
سپس ماهی ها را کنار گذاشته و گرم نگه دارید.سرکه را گرم کنید و روی ماهی بریزید و به همراه جعفری و لیمو سرو نمایید.