روغن زیتون را در تابه ای داغ کرده سیر را یک دقیقه در آن تفت دهید.آب و 5 ماده دیگر را نیز به آن اضافه کرده و صبر کنید تا بجوشد. حرارت را کم کرده بعد از 2 دقیقه ماهی را به آن اضافه کنید تا زمانیکه ماهی ها پخته شوند.
سپس سرو کنید.