9 ماده اول را در ظرفی با هم ترکیب کنید.
تابه آغشته به اسپری آشپزی را روی حرارت گذاشته ، به ماهی ها نمک و فلفل بزنید و 4 دقیقه آن ها را بپزید.ماهی ها را در 4 بشقاب قرار داده و روی آن را با پرتقال تزئین کنید.