1. كف يك سيني را فويل بيندازيد به‌طوري كه لبه‌هاي سيني را فويل بپوشاند. فويل را با كره چرب كنيد. اگر مايل بوديد خرده‌هاي گردو را كف سيني بپاشيد.
2. كره را روي حرارت ملايم آب كنيد. شكر قهوه‌اي، شير و شيره ذرت را اضافه كنيد و خوب مخلوط كنيد. روي حرارت زياد به‌هم بزنيد تا به جوش بيايد.
3. حرارت را كم كرده به طوري كه همچنان بجوشد به‌هم بزنيد تا مخلوط سفت شود و شكل بگيرد.
4. قابلمه را از روي حرارت برداريد، وانيل را اضافه كنيد و به سرعت در سيني بريزيد تا زماني كه فرم بگيرد.
5. با كمك فويل شكلات را از سيني درآوريد. كاردي را با كره چرب كنيد، شكلات‌ها را مكعبي ببريد و در كاغذهاي روغني مربع شكل بگذاريد. اين شكلات را مي‌توانيد تا 2 هفته نگهداريد.