1. ابتدا كيك اسفنجي را دور تا دور با فاصله 2 سانتي‌متري از لبه برش داده و روي كيك را به شكل درب از روي كيك مي‌بريم و برمي‌داريم. داخل كيك را به آرامي با دست خالي كرده به شكلي كه جداره كيك آسيب نديده و پاره نشود.
2. ژلاتين‌ها را داخل آب سرد مي‌گذاريم تا نرم شوند، سپس ژلاتين را داخل صافي ريخته تا آب آن‌ها خارج شود. بعد از آن داخل ظرفي فلزي روي حرارت غيرمستقيم قرار مي‌دهيم تا ژلاتين ذوب شود.
3. پنير خامه‌اي را با خامه فرم گرفته مخلوط كرده، شكر و نسكافه را نيز با يكديگر آسياب و الك مي‌كنيم.
4. پودر حاصل را با ژلاتين به مواد پنير اضافه كرده و با همزن برقي چند ثانيه مواد را مخلوط مي‌كنيم.
5. داخل كيك اسفنجي را با قهوه‌ تر كرده و كرم را وسط كيك مي‌ريزيم و به‌مدت 6 تا 8 ساعت داخل يخچال قرار مي‌دهيم.
6. پس از اين‌كه از يخچال خارج كرديم اطراف كيك را با خامه فرم گرفته تزيين مي‌كنيم تا محل اتصال بين كيك و كرم زيباتر به‌نظر برسد.