1. ابتدا موز را پوست كنده، سيب را نيز خرد و ضايعات داخل آن را خارج مي‌كنيم.
2. تمامي مواد را داخل ميكسر ريخته و اجازه مي‌دهيم يك تا 2 دقيقه تمامي مواد با هم مخلوط شوند.
3. پس از اين مدت نوشيدني را داخل ليوان‌هاي مختلف تقسيم كرده و روي آن‌ها را با خلال پسته تزيين مي‌كنيم.