1. ابتدا پوست پرتقال‌ها را گرفته، ضايعات ميان آن را نيز خارج مي‌كنيم سپس تمامي مواد به جز آب پرتقال را داخل ميكسر ريخته و آن‌قدر به هم مي‌زنيم تا يك‌دست شود.
2. مقداري آب پرتقال داخل ليوان‌هاي موردنظر ريخته و مخلوط حاصل را به آرامي روي آب پرتقال مي‌ريزيم كه به همان شكل 2 طبقه باقي مي‌ماند يا اين‌كه همه را با هم مخلوط كرده و سرو مي‌كنيم.