1. ابتدا پودر بيسكويت، كره ذوب شده و موز له شده را با يكديگر مخلوط كرده و ورز مي‌دهيم تا خميري شكل شوند. اگر مقداري از مواد به شكل پودري باقي ماند مشكلي ندارد چون آن‌ها را كف ظرف فشرده مي‌كنيم.
2. ظرف كم ارتفاع مخصوص پاي انتخاب كرده كه مي‌تواند بزرگ يا تك‌نفره باشد. مواد را كف آن فشرده كرده يك لايه خامه روي‌ آن مي‌كشيم.
3. موز را به شكل حلقه‌اي خردكرده روي خامه پخش مي‌كنيم. در اين مرحله مي‌توانيم از مقداري بادام خلالي تست شده استفاده كنيم.
4. سپس روي موزها دوباره خامه كشيده تا ظرف پر شود. لبه ظرف را با خامه توسط ماسوره ديواره ايجاد كرده وسط آن، سس كارامل مي‌ريزيم و به مدت 3 ساعت پاي را داخل يخچال مي‌گذاريم تا خودش را بگيرد.