1. مقداري از آناناس، آب آناناس و عسل را در یک مخلوط کن،می ریزیم آن‌را خنک می کنیم.
2. مخلوط را دوباره در مخلوط کن می ریزیم. توت فرنگي و باقي آناناس را اضافه می کنیم. آن‌را در قالب می ریزیم و چوب بستنی را در آن می گذاریم و4 ساعت در فریزر قرار می دهیم.