1. شیر و پودینگ را با هم مخلوط می کنیم نان را در آن می ریزیم و آن‌را در ظرفی که آغشته به اسپری پخت است می ریزیم و روی آن آب نبات خرد شده می ریزیم.
2. آن‌را در 350 درجه به مدت 38 دقیقه در فر می گذاریم. پودینگ و بستنی، را در کاسه می ریزیم و روی کیک راشربت می ریزیم. شکلات را تکه کرده و روی آن می ریزیم.