روي يك قابلمه آب جوش، شكلات، كره و خامه را ذوب كرده و آن‌قدر هم بزنيد تا مخلوط يك‌دستي بوجود آيد. عصاره ليمو و نمك را نيز با آن مخلوط كنيد. بگذاريد مخلوط به آرامي سرد شود. سپس روي ظرف را با نايلون پوشانده و به مدت دو ساعت در يخچال قرار دهيد( يا تا زماني كه به اندازه كافي براي گلوگه كردن آن سفت شده باشد).
با استفاده از يك قاشق كوچك از مخلوط گلوله هاي كوچك دو و نيم سانتي درست كنيد(اگر مخلوط خيلي چسپنده است مقدار كمي مخلوط شكلات سفيد و پودر شكر را به آن اضافه كنيد تا بتوانيد به آساني گلوله ها را درست كنيد، وقتي گلوله ها را درست كرديد دوباره آن ها را با شكر بپوشانيد).
همه گلوله ها را به‌خوبي با پودر شكر بپوشانيد. براي نگه داشتن اين دسر به مدت طولاني، مي‌توانيد آن را درون ظروف غيرقابل نفوذ هوا قرار دهيد.