موس را آماده می کنیم و با شکلات ترکیب می کنیم و با نعناع، آن‌را سرو می کنیم.