1. روغن را در ظرف مناسب نسوز كه دسته‌هاي فلزي دارد، گرم كنيد.
2. شربت افرا، مغز پسته، تخم آفتاب‌گردان و جو را اضافه كنيد و خوب هم بزنيد.
3. ظرف را درون فري كه با دماي 180 درجه سانتي‌گراد گرم شده قرار دهيد و به‌ مدت 5 تا 8 دقيقه بپزيد.
4. سپس تكانش دهيد تا قسمت‌هاي طلايي شده به مركز ظرف منتقل شود و گرانولا به‌ صورت يكدست سرخ شود.
5. پس از اين كه مخلوط سرد شد آن را در ظرفي بريزيد.
6. در اين مرحله سالادي از ميوه‌ها درست كنيد.
7. ميوه‌ها را با هم مخلوط كنيد. اين مخلوط را درون ظرف بريزيد و روي آن ماست و گرانولا اضافه كنيد.