1. 1/2 فنجان توت را در لیوان می ریزیم و سودا و آب پرتقال را در آن ریخته و با نعناع سرو کنید.