کره و شکر را روی حرارت می گذاریم تا صاف شود بعد خامه و قهوه را با هم ترکیب می کنیم تا زمانی که ضخیم شود از روی حرارت بر می داریم و با هویج و پرتقال ترکیب می کنیم.