1-به مرغ، پونه کوهی، ریحان خشک، و فلفل قرمز اضافه کنید.
2-تابه ی پوشش داده شده به اسپری آشپزی را روی گاز گذاشته روغن را در آن داغ کنید مرغ را به آن اضافه کنید سپس قارچ و فلفل را 5 دقیقه را در آن تفت دهید. سس ماکارونی و سرکه را به آن اضافه کرده صبر کنید تا بجوشد حرارت را کم کنید درب آن را برای 10 دقیقه بگذارید.
3-نمک و فلفل به میزان دلخواه زده و با پنیر و ریحان سرو نمایید.