1. يك و نيم فنجان شیر، گیلاس خشک و شكر، دارچين، كره و نمك رابه جوش می آوریم. برنج را به آن اضافه می کنیم تا بجوش بیاید.
2. مخلوط پودینگ را با باقی مانده شیر هم بزنید و به مخلوط برنج اضافه کنید و با دارچین آن را تزیین می کنیم.