روی اجاق به روش بن ماری شکلات سفید را ذوب کنید. کرم و شکلات سفید را با هم مخلوط کنید. مخلوط دارچین و زنجبیل و میخک را به کرم و شکلات سفید اضافه کنید. بگذارید به مدت یک شب تا سرد شود ولی قابل انعطاف باشد. ترافل ها را به صورت توپک هایی در آورید. توپک ها را داخل شکلات تیره بزنید و روی آن‌ها را با شکلات های رنگی تزیین کنید. بگذارید در یخچال تا خود را بگیرد.